Menu

Vrouwen en reizen – Empowering the Future

Bij CultureRoad zijn we gepassioneerd over het versterken en betrekken van vrouwen in de toeristische sector. Wij geloven dat een meer diverse en inclusieve aanpak de sleutel is tot de toekomst van reizen. Onze missie is het ondersteunen en promoten van de rol van vrouwen in moeilijk bereikbare bestemmingen. Zowel als onverschrokken reizigers en deskundige gidsen. De vrouwenemancipatie bij moeilijk bereikbare bestemmingen heeft nog een lange weg te gaan, maar wij geloven wel dat hier de toekomst ligt.

Ons doel is niet alleen meer kansen te creëren voor vrouwen in de toeristische sector, maar ook een verrijkende en unieke ervaring op maat van vrouwelijke reizigers te bieden. Wij erkennen de noodzaak van een grotere aanwezigheid van vrouwelijke gidsen. Wij zetten ons in voor de werving, opleiding en ondersteuning van vrouwen om deze essentiële rollen op ons te nemen.

Female tour guides in Syria

Bovendien benadrukken wij het belang van voorlichting aan lokale agentschappen over de waarde en de voordelen van het in dienst nemen van meer vrouwelijke gidsen. Deze aanpak bevordert niet alleen de kansen voor vrouwen in de sector. Het zorgt ook voor een meer inclusieve en diverse reiservaring voor iedereen. Hoewel sommige toeristische bestemmingen al aan inclusiviteit doen, erkennen we dat veel van onze bestemmingen gericht zijn op mannen. Hoewel we niet een hele samenleving kunnen veranderen, hopen we verandering teweeg te brengen, zelfs op kleine schaal, door inclusiviteit aan te moedigen.

Door te pleiten voor de rol van vrouwen in off-the-beaten-path toerisme, streven we naar een meer duurzame en verantwoordelijke toeristische industrie. Wij zijn ervan overtuigd dat vrouwen unieke perspectieven en vaardigheden in de sector inbrengen. Door hen te stimuleren en te betrekken, kunnen we een meer verrijkende reiservaring bieden voor alle betrokkenen.

Pakistan Karakoram Highway Fairy Meadows Base Camp of Nanga Parbat

Wij zijn toegewijd aan het bevorderen van gendergelijkheid in het toerisme. Wij geloven dat door het creëren van meer kansen voor vrouwen in de industrie, we een meer inclusieve en diverse reiservaring voor iedereen kunnen creëren. Doe met ons mee aan onze missie om een meer duurzame en verantwoordelijke toeristische industrie te creëren waar iedereen baat bij heeft.