Menu

We geven om het milieu

We kunnen er eerlijk over zijn, in essentie is reizen niet goed voor het milieu.

Als CultureRoad voelen we ons wel verantwoordelijk voor de impact van het reizen op onze wereld. Daarom doen wij er alles aan om onze ecologische footprint zo klein mogelijk te houden.

TreesForAll – 1 boom per reiziger

Jaarlijks verdwijnen er wereldwijd ca. 10 miljard bomen. De Nederlandse organisatie TreesForAll probeert hier iets tegen te doen. Door donaties planten ze jaarlijks weer bossen aan, dit gebeurt o.a. in Nederland, Costa Rica en Oeganda. CultureRoad steunt dit project en doneert 1 boom per reiziger.

TraveLife – Partner Level award

CultureRoad heeft in 2023 Travelife Partner level award gekregen. Travelife is de toonaangevende internationale duurzaamheidscertificering voor de reissector. De award erkent de lange termijn inspanningen van CultureRoad op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

CultureRoad voldoet aan meer dan 100 criteria, die betrekking hebben op het kantoormanagement van een operator, het productaanbod, internationale zakenpartners en klanteninformatie. De Travelife Partner-niveau-norm heeft betrekking op de ISO 26000-thema’s voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder milieu, biodiversiteit, mensenrechten en arbeidsrelatie.

Minder plastic

Bij veel van onze bestemmingen zijn mensen (nog) niet erg bewust van de gevolgen van plastic in het milieu. Door in gesprek te gaan met onze gidsen proberen we dit gesprek op gang te brengen. Minder wegwerpplastic en als het er is moet alles netjes worden verzameld in grotere tassen. Ook vragen we aan onze reizigers om hier bewust mee om te gaan. Gooi niet zomaar afval weg en neem zoveel mogelijk duurzame producten mee op reis.

Seksuele uitbuiting

Het is het beleid van onze organisatie om toeristen te informeren over seksuele en andere vormen van uitbuiting en intimidatie, met name van kinderen en jongeren. Wij tolereren geen enkele vorm van uitbuiting of intimidatie en zetten ons in voor een veilige en respectvolle omgeving voor iedereen. Wij zullen onze gasten informatie verstrekken over de plaatselijke wetten en gebruiken in verband met deze kwesties, evenals tips voor het voorkomen en melden van eventuele incidenten. Wij geloven dat elke persoon, ongeacht leeftijd of geslacht, het recht heeft zich veilig en gerespecteerd te voelen tijdens het reizen, en wij zetten ons in om dit geloof in al onze reizen uit te dragen.

Illegale souvenirs

Als verantwoordelijke touroperator verplichten wij ons te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving betreffende de aankoop, verkoop, in- en uitvoer van historische of religieuze artefacten, en artikelen die materialen bevatten van bedreigde flora en/of fauna op de bestemming. Wij zullen er zoveel mogelijk voor zorgen dat alle aankopen die namens onze gasten worden gedaan, legaal en ethisch verantwoord zijn. We zullen onze gasten informeren over de wettelijke vereisten voor de verkoop en aankoop van deze artikelen, en we zullen hen aanmoedigen deze vereisten te volgen bij het doen van aankopen, als we dat nodig achten. Wij geloven dat respect voor cultureel erfgoed en bescherming van bedreigde flora en fauna essentieel zijn voor het bevorderen van verantwoord toerisme en het behoud van het milieu voor toekomstige generaties.

Praten

Het klinkt cliché, maar op veel van onze bestemmingen gelden nog geen strenge milieurichtlijnen. Toch geloven wij dat de lokale bevolking hier baat bij heeft. Daarom gaan we ook graag het gesprek met ze aan over duurzaam toerisme. Wij geloven dat duurzaam toerisme op de lange termijn betere bestemmingen oplevert. Door een milieu-bewuste boodschap te verspreiden, kunnen we eraan bijdragen dat bestemmingen ook in de toekomst bereikbaar blijven voor toeristen.

Ideeën? Laat het ons weten

Natuurlijk is dit nog maar het begin van iets groters. Heb jij nog goede ideeën over hoe we verder kunnen verduurzamen? Laat het ons weten! We denken graag met je mee.