Menu

Garantie geregeld: STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt CultureRoad BV gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. Je kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina. Alle informatie over STO Garant vind je op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van CultureRoad BV op deze website lees je of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling lees je wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Je vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant.

De werking

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op jouw boeking, dan betaal je de reissom niet aan CultureRoad, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt jouw reissom tot na afloop van jouw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Cultureroad BV. Mocht CultureRoad BV voor het einde van jouw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.